Welkom Welkom
De protestantse gemeente van Gasselte is een open, gastvrije geloofsgemeenschap.  Mensen met verschillende kerkelijke achtergronden zijn welkom in het Witte Kerkje en voelen zich er thuis. U bent van harte uitgenodigd om onze kerk en de kerkdiensten te bezoeken en met de activiteiten mee te doen.
Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst. Deze wordt geleid door onze eigen voorganger, mevrouw ds. Loes Roersma, of een van de gastpredikanten. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
 
terug