Kerkhof

Kerkhof

Het kerkhof rond de kerk van Gasselte is veel ouder dan het kerkgebouw. Omdat kerken veelal gebouwd werden bij een – hoger gelegen - heilige - voorchristelijke plek , is het aannemelijk dat hier al voor het jaar 800 begraven werd.

Uitgaande van de omvang van het dorp Gasselte zijn er in de loop der eeuwen zeker 5000 mensen, jong en oud, begraven. Er is meermalen boven elkaar begraven.
Sinds de ingebruikname van het kerkhof aan de Borgerweg in 1923 is er alleen nog begraven als de familie van de overledene al een grafplaats had. De laatste bijzetting was in 1977.
In 2003 is het kerkhof aangemerkt als Rijksmonument.

Van ruim 100 personen is de tekst op de grafmonumenten nog te lezen, maar vele zijn onleesbaar of verdwenen. Aan de noordkant zijn geen graven bewaard gebleven. Die kant was voor de minder draagkrachtigen die zich geen duurzaam grafmonument konden veroorloven.

Sinds 2001 is het onderhoud van het kerkhof toevertrouwd aan de Kerkhofcommissie van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Deze commissie probeert minimaal twee ochtenden per jaar met een aantal vrijwilligers de grafmonumenten te ontdoen van onkruid en andere ongerechtigheid en de beukenhaag te snoeien. Door gebrek aan menskracht en onvoldoende (geld)middelen is grondig onderhoud van de grafstenen in een achterstandsituatie gekomen. Steun van derden is dus heel welkom.

Meer informatie over demogelijkheid van asverstrooiing is te vinden onder Uitvaart of  bij Jan Vermeer,zie voor contactgegevens de pagina Contact
 
terug