Vrienden van het Witte Kerkje Vrienden van het Witte Kerkje
De Stichting Vrienden van het Witte Kerkje verleent materiële en immateriële steun aan de Protestantse Gemeente in Gasselte; ze zet zich daarbij in voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw met inventaris, de pastorie, het orgel en het historisch kerkhof. ”Kort gezegd komt het erop neer, dat de stichting geregeld bijdraagt in de kosten van het onderhoud van deze zaken”, zegt voorzitter Ep Seggers.


Verbinding
Ook geeft de stichting het blad Verbinding uit. Dit contactorgaan van de Protestantse Gemeente wordt vijf keer per jaar huis-aan-huis verspreid in Gasselte en Kostvlies. 
”En om meteen een misverstand uit de weg te ruimen: het geld dat de stichting jaarlijks binnen krijgt wordt niet besteed aan het salaris van de dominee; zij wordt betaald uit de eigen middelen van de kerk”, benadrukt Seggers.

Vrijwilligers
Teneinde de diverse activiteiten uit te kunnen voeren, kan de stichting een beroep doen op vele vrijwilligers; nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk ook altijd welkom en ze hoeven geen ‘kerkganger’ te zijn. In de oprichtingsakte van de stichting is bovendien vastgelegd, dat een aantal ‘buitenkerkelijken’ in het bestuur van de stichting moet zitten.
De stichting houdt verder onder meer jaarlijks een grote boekenmarkt; deze trekt iedere keer veel belangstelling. Ook is er aan het eind van het jaar een Oudejaarscollecte. In het verleden haalden vrijwilligers altijd de collectezakjes op, maar van dat systeem is nu afgestapt. Men kan de bijdrage nu onder meer giraal overmaken.
Desondanks wordt er gul gegeven. Een groot gedeelte van de Gasselter bevolking voelt zich sterk verbonden met alles wat met de kerk in Gasselte te maken heeft. ”Daar komt natuurlijk ook nog bij, dat de kerk een eeuwenoud gebouw is met een rijke historie; veel Gasselters hebben er het ‘wel en wee’ van allerlei gebeurtenissen in het dorp meegemaakt”, zegt Seggers.

ANBI-geregistreerd
De stichting is ANBI-geregistreerd; alle giften kunnen dan ook worden afgetrokken bij de belastingaangifte.
De Stichting Vrienden van het Witte Kerkje bestaat uit drie commissies:
1. Algemeen bestuur: voor fondsenwerving, coördinatie en algemene zaken.
2. Orgelcommissie: het organiseren van concerten,
    onderhoud van het orgel en de bespeling regelen.
3. Kerkhofcommissie: onderhoud en archiveren van het kerkhof
    en de registratie en verwerking van de asverstrooiing op
    het strooiveld naast de kerk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje of kijk op de website.

 
terug