historie van Gasselte historie van Gasselte
De kerk, de pastorie en het kerkhof kennen een lange historie. Op deze site lichten we kort een en ander toe. Meer informatie over de historie vindt u op de site van de Stichting Vrienden van het Witte kerkje. Zij helpen de kerkrentmeesters ook dit cultureel en kerkelijk erfgoed in stand te houden.
terug