Verbinding Verbinding
Vijf keer per jaar verschijnt het blad Verbinding, het Contactorgaan van de Protestantse Gemeente te Gasselte. Dit blad, een uitgave van de  Stichting Vrienden van het Witte Kerkje, wordt huis-aan-huis bezorgd in Gasselte, in Kostvlies en een aantal wijken in de omgeving van het dorp, tenzij men een nee-nee-sticker heeft. Woont u buiten deze dorpen, maar wilt u wel graag Verbinding ontvangen? Dat kan! Neemt u dan per email contact op met de redactie.  Tegen een kleine vergoeding krijgt u dan Verbinding per post of per e-mail. In de kerk ligt meestal ook wel een aantal exemplaren van Verbinding om mee te nemen.


Kopij voor Verbinding kan, per e-mail, worden gestuurd naar de eindredacteur: Ingeborg van den Bovenkamp. 
U kunt de laatste 5 nummers hieronder downloaden. Wilt u informatie uit een ouder nummer, dan kunt u ook contact opnemen met de eindredacteur. Redactie
Functie Naam
 
Telefoon
Eindredactie Mevr. I van den Bovenkamp  
Redactie Mevr. E. Tamminga nulzes 50613876
Redactie Vacant  
Redactie Mevr. L. Vreugdenhil nulvijfnegennegen 564107
Vormgeving en Druk Grafisch Goed nulvijfnegennegen 565331
terug