Hulp aardebevingsslachtoffers Syrië

Hulp aardebevingsslachtoffers Syrië

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal. 

Steun dit werk

Steun dit belangrijke, levensreddende werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.  'Noodhulp' of geef bij de uitgangscollecte op zondag 12 februari. Bent u niet in de kerkdienst, maar wilt u wel via onze eigen kerk geven, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening NL 71 RABO 0321 1052 49 van de Diaconie Protestantse Gemeente Gasselte o.v.v. Hulp Syrië.

terug