Bericht uit de kerkenraad Bericht uit de kerkenraad

Zoals in de vorige Verbinding te lezen viel, heeft Gerrit Berkhoff zijn laatste bijdrage aan de rubriek “Van de kerkenraad” geleverd. Hartelijk dank daarvoor, Gerrit!

Vanaf nu zal ik, Gerja Ritsema, verslag doen namens de kerkenraad in Verbinding.

Verbinding

Wat kwam het woord “verbinding” toch weer mooi samen in de afgelopen decembermaand. Het was even spannend of we ook weer een kerstboom in de kerk konden krijgen. De kerstboom die een jaar eerder aan ons was beloofd bleek er niet te zijn. Gelukkig is het toch nog gelukt om via, via, een boom te regelen. En wat heeft deze in de decembermaand mooi geschitterd!
Ook heeft Maya, die samen met haar dochter in Papenvoort woont, vele kerstballen (en andere voorwer- pen) beschilderd en verkocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Oekraïne. Er was zoveel belang- stelling voor haar schilderkunst dat ze op den duur was “uitverkocht”. Mooi dat we zo voor elkaar iets kun- nen betekenen.Tevens zijn Oekraïnse kinderen die in Papenvoort wonen, verrast met cadeautjes vanuit de sinterklaasactie die op touw was gezet en zijn er kerstpakketten samengesteld en uitgedeeld.
De kinderen van de zondagsschool hebben een mooie kerstviering gehad samen met andere belangstel- lenden, “de Harmonie” heeft haar medewerking verleend aan de kerstnachtdienst en “de cantorij” heeft de dienst op eerste kerstdag opgeluisterd met zang. Mooi dat er in en buiten Gasselte zoveel organisaties zijn, die ook weer de verbinding met elkaar zoeken. Samen staan we sterk!

Licht

In deze donkere tijden is licht geen overbodige luxe. Daarom wordt het informatiebord vooraan de weg aan de Dorpsstraat nu verlicht. Tevens is de oprijlaan naar de kerk toe en de parkeerplaats ook van voldoende licht voorzien.Wel is goed gekeken naar de tijden dat dit alles verlicht moet zijn i.v.m. de kosten die dit met zich mee brengt, maar waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft.

Vacatures

Binnen en buiten de kerkenraad zijn er nog steeds vacatures die op- gevuld moeten worden. Er is altijd een mogelijkheid om mij te bena- deren als er belangstelling is om één van deze vacatures op te vullen of te vragen naar de inhoud van de vacature.We zijn in ieder geval blij dat Roel Drenth de redactie vanVerbinding wil versterken.Veel succes met het vervullen van deze taak.

Nieuwjaar

Op 1 januari hebben we met zijn allen onder het genot van Glühwein het jaar mogen inluiden. Een jaar waarin we met elkaar de verbinding mogen blijven zoeken. Een jaar waarin we samen weer mooie dingen mogen opzetten en beleven. Proost!
Namens de kerkenraad, Gerja Ritsema
   

Nieuwsbrief van de classis

Wij hebben de nieuwsbrief van de classis ontvangen. Deze kunt u lezen op de website van de classis Groningen-Drenthe https://classisgroningendrenthe.nl/nieuwsbrief-januari-2023-de-classis-dichterbij-emeriti-en-jonge-voorgangers/
terug