Bericht uit de kerkenraad Bericht uit de kerkenraad

Terugblik

Binnen de kerkenraadsvergaderingen hebben we een aantal mensen “op visite” gehad. Zo kwam Rona Schuitema, die samen met Wieke Koning, de preekvoorziening verzorgt, ons uitleg geven over de stand van zaken. Voor het jaar 2024 is het rooster bijna rond en zijn er nog een aantal “gaten” die opgevuld dienen te worden. Daarnaast wordt de zorg uitgesproken van een groot aantal predikanten die o.a. in de provincie Groningen en Drenthe met emeritaat gaan. Het wordt daardoor steeds moeilijker om het rooster rond te krijgen. Een serieuze kwestie die de aandacht van de kerkenraad heeft. We zijn zeer dankbaar met de inspanningen die Rona en Wieke verlenen om te zorgen dat er elke zondag weer een voorganger beschikbaar is.
Ook is Anneke de Hoop bij een kerkenraadsvergadering aangeschoven om toelichting te geven op het beleidsplan kerkmuziek PKN Gasselte, die zij n.a.v. een opdracht vanuit haar opleiding heeft beschreven. Als kerkenraad hebben wij hier vragen over mogen stellen en zullen dit beleidsplan op een andere vergadering weer agenderen om te kijken naar de praktische haalbaarheid hiervan.
Fijn dat er zoveel mensen, zichtbaar en onzichtbaar, zich inzetten om de kerkelijke gemeenschap binnen Gasselte staande en levend te houden. Zonder deze inspanningen kunnen wij niet en daar zijn wij als kerkenraad ons ook terdege van bewust.

Vakantie

De kerkenraad zal in augustus niet vergaderen i.v.m. de vakantie. Een tijd om rust te nemen en terug te kijken op wat er is gebeurd en voorbereiden (voor zover dat mogelijk is) op wat er gaat komen. Een tijd voor bezinning en reflectie. De eerste woensdag van september zullen we als kerkenraad weer bij elkaar komen en gaan vergaderen.

Vooruitblik 

Het is mede door de corona-periode, lang geleden dat er een vrijwilligersavond is georganiseerd. Deze willen we graag weer nieuw leven inblazen en de bedoeling is om deze op zaterdagavond 9 september te organiseren. Een uitnodiging volgt nog. Op zondag 10 september zal de startzondag plaatsvinden.
Ook zullen we van 9 mei t/m 20 mei 2024, tussen Hemelvaart en Pinksteren, weer deel gaan nemen aan “Feest van de Geest”, met als thema “Troost”. Mooie activiteiten waarbij we elkaar mogen ontmoeten.

Namens de kerkenraad,
Gerja Ritsema

terug