Kerkdiensten

Kerkdiensten
Kerkdiensten
De kerkelijke activiteiten in Gasselte omvatten onder andere de kerkdiensten; elke zondagmorgen om 10.00 uur. Op kerstavond wordt een bijzondere kerkdienst gehouden; dat geldt ook voor de viering van het Heilig Avondmaal op de avond van Goede Vrijdag.

Veel kerkdiensten worden geleid door gastpredikanten, maar ook wel eens door een andere, niet universitair geschoolde voorganger; in dat geval gaat het veelal om een meditatieve viering.

Het rooster met de komende 4 activiteiten en diensten staat op deze site in de rechter kolom. De diensten verder vooruit vindt u in het menu onder Activiteiten - Kerkdiensten.
terug