Predikant Predikant
Ds. L. (Loes) Roersma is op 29 november 2020 bevestigd als (parttime-) predikant van de protestantse gemeente te Gasselte. 


Mocht u bij dringende gevallen een beroep willen doen op een predikant, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad of met de scriba.

Contactgegevens van predikant en scriba vindt u op de contactpagina.
terug