Pastorie

Pastorie
Behalve predikanten waren de voorgangers in Gasselte ook boeren; dat is duidelijk te zien aan  pastorie De Weem. Het is een neoclassicistisch landhuis met een kenmerkende middengang en voorzien van kelders; het is gebouwd in 1844 voor de toenmalige predikant- landbouwer ds. B. Sanders.
In de voortuin staan sinds ca. 1940 drie tuinbeelden (Mercurius, Venus en Apollo) afkomstig uit de tuin van het Schultehuis waar ze volgens overlevering omstreeks 1800 terecht kwamen. Waarschijnlijk komen de beelden uit de Vechtstreek en zijn deze door schippers geschonken aan de schulte Albert Alingh.

De komst van een nieuwe dominee per 1 juli 2018  was voor de Protestantse Gemeente van Gasselte reden om de pastorie grondig aan te pakken. De Weem is 'verduurzaamd' en energiezuiniger gemaakt. De muren zijn geïsoleerd en opnieuw gestukadoord, er zijn nieuwe plafonds in gekomen en alle elektra werd vervangen. Ook de schilder is in alle hoeken en gaten geweest en een van de slaapkamers beneden is omgetoverd tot badkamer.
Rechts naast de voordeur, aan de buitenkant van de pastorie, bevindt zich een bordje dat aangeeft dat we met een rijksmonument hebben te maken. Bij de verbouwing moest daarom rekening worden gehouden met deze monumentale status. Daaraan herinneren onder andere een schouw in de keuken en enkele mooie nissen.   
terug