Ouderlingen Ouderlingen
De ouderlingen dragen zorg voor de gemeente als gemeenschap, een open, gastvrije geloofsgemeenschap waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan in de zondagse kerkdienst, maar ook in bijzondere diensten bij huwelijk en rouw. Dat zijn de meest zichtbare activiteiten.

Daarnaast gebeurt er van alles dat kan worden samengevat in het woord pastoraat (= herderlijke zorg, zielzorg). Samen met de predikant hebben de ouderlingen de pastorale zorg voor de gemeente. Ze worden daarbij geholpen door een groot aantal pastorale medewerkers; zij komen eens per twee maanden bijeen om te bespreken wat er leeft onder de mensen in de wijken die aan hun zorg zijn toevertrouwd en hoe ze daarmee om moeten gaan. Nieuwe inwoners worden bezocht, zieken krijgen aandacht en ook verjaardagen van 80-jarigen en oudere gemeenteleden, huwelijksjubilea en andere belangrijke gebeurtenissen worden niet vergeten. In Gasselte is de scheidslijn tussen kerkelijke en niet-kerkelijke dorpsgenoten niet belangrijk. En in een plaats waar veel toeristen korter of langer verblijven, gaat de aandacht ook naar hen uit. Uitgangspunt voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente van Gasselte is: Galaten 5:25: ‘Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.’ Daar willen we het mee doen.

 
terug