kerkrentmeesters kerkrentmeesters
Het Witte Kerkje heeft drie kerkrentmeesters. Twee van hen zijn ouderling en lid van de kerkenraad.
De kerkrentmeesters zorgen er voor dat:
• er financiële middelen zijn om de Protestantse gemeente te laten functioneren.
• het historische kerkgebouw, het rijksmonument “De Weem” (pastorie) en de leerkamer in goede staat blijven.
• de landerijen en overige eigendommen goed beheerd worden.
• kerkdiensten gehouden kunnen worden.
• er ruimte is voor catechisatie, clubs en gespreksgroepen.
• de administratie van de gemeenteleden bijgehouden wordt.
• het beheer en onderhoud van de doopboeken, lidmatenboeken en trouwboeken op orde blijft.
Naast het college van kerkrentmeesters is er een taakgroep beheer. Zij ondersteunt de kerkrentmeesters bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.
 
terug