Kerkenraad Kerkenraad

De organisatie van de kerk bestaat uit ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Zij worden ondersteund door wijkassistenten (pastoraal werkers); sommige fungeren als wijkcontactpersoon voor een gedeelte van het dorp. Daarnaast worden veel activiteiten georganiseerd door (groepjes van) vrijwilligers. Alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.


 
terug