zondag 12 februari 2023 om 10.00

eredienst
Voorganger(s): ds. L. Roersma

De schaalcollecte is bestemd voor de aardbevingsslachtoffers in Syrië. Kerk in actie is al jaren actief in dit gebied.
meer informatie op de website van kerk in actie https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-aardbeving-syrie/ 

terug