Uitvaart Uitvaart
Het luiden van de kerkklok
Veel mensen stellen het op prijs, dat hun dierbare na het overlijden wordt ‘verluid.’ U kunt deze wens voor inwoners van Gasselte doorgeven aan de uitvaartverzorging. Deze neemt vervolgens contact op met de Protestantse Gemeente van Gasselte waarna de klok de volgende morgen om negen uur wordt geluid. Luister hier naar het luiden.
Wanneer u dit niet via de uitvaartverzorging wilt regelen, kunt u zelf contact opnemen. zie de pagina Contact voor de gegevens.Strooiveld
In 1996 verleende de toenmalige gemeente Gasselte toestemming om aan de noordkant van het kerkhof asverstrooiingen te laten plaatsvinden. Van deze mogelijkheid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Vooral na het moment waarop in 2008 een passend gedenkteken is geplaatst .Daarop worden de namen vermeld van hen die verstrooid zijn.

Nabestaanden die geen gebruik willen maken van het strooiveld bij een crematorium of de plaatselijke begraafplaats en geen urn willen plaatsen in de urnenmuur of urnengraf, hebben hierdoor de mogelijkheid de as te verstrooien in de omgeving waarmee de overledene een band had. Een specifieke binding met het Witte Kerkje is niet noodzakelijk. Deze mogelijkheid is een dienst aan de gemeenschap en herstelt daardoor  gedeeltelijk de oorspronkelijke functie van het kerkhof.

Op het bovengenoemde gedenkteken is inmiddels geen plaats meer voor nieuwe naamsvermeldingen.  Alle ruimte daarvoor al is benut of gereserveerd voor verwanten van hen die reeds verstrooid zijn. Daarom is er begin augustus 2022 een tweede gedenkteken in gebruik genomen dat weer alle ruimte geeft voor naamsvermeldingen en dus asverstrooiingen.

Meer informatie over de gang van zaken en de kosten: de heer Vermeer. kijk voor contactgegevens op de pagina Contact

Informatie over het oude kerkhof rond de kerk s te vinden onder Kerkhof

terug