Contact Contact
 
Onderdeel Functie Naam
klik op naam voor mailbericht
Telefoon

Kerkenraad

Predikant

ds. L. Roersma

06-11232923

Ouderlingen

Voorzitter

Mevr. G. Ritsema  

 

Secretaris

Vacant

 

 

 

Mevr.  E. Tamminga-Drenth

06-50613876

(Ouderling)Kerkrentmeesters

Voorzitter

Mevr. L. Stolker

0599-648650

 

Secretaris

Dhr. B. van der Wal

0592-265254

 

Penningmeester

Dhr. J.H.P. Tamminga

06-42221255

Diakenen

 

Mevr. A. Tingen

06-45234170

 

 

Vacant

 
   

Mevr. L. Vreugdenhill

 

Zondagsschool

 

Mevr. S. Wegman

0599-565442

 

 

Mevr. B. Rutgers

0592-262828

Ledenadministratie

 

Mevr. D. Meijeringh

0599-201092

Koster  

Dhr. J. van het Hof

06-26766360 
Bedrijfshulpverleners  

Mevr. N. Jansen

 
   

Dhr. L. Korste

 
   

Dhr. B. van der Wal

 
Website  

Dhr. en mevr. Scholten

 
terug