Bijeenkomsten toekomst Witte kerkje
12 jun 2024 Bijeenkomsten toekomst Witte kerkje

Gemeenteavond op 22 mei

Op 22 mei organiseerden we in het Witte Kerkje een avond voor gemeenteleden. Circa 20 leden hebben met elkaar gesproken over wat ons bindt in het geloof. Hoe we kerk in de samenleving willen zijn, en hoe we met vergrijzing en teruglopende belangstelling voor (langdurig) inzet als vrijwilliger, toch een Vier plek in Gasselte kunnen behouden. 

Een eigen plek om elkaar te ontmoeten is van grote waarde. Het gevoel "welkom" te zijn in de kerk wordt breed gedeeld. Samenwerking met andere gemeenten wordt gezien als noodzakelijk. Maar wel met behoud van onze eigen identiteit.

Bijeenkomst in het dorpshuis op 29 mei

Aansluitend zijn we op 29 mei in gesprek gegaan met inwoners uit het dorp, vertegenwoordigers van verschillende verenigingen. Hoe zien zij de kerk in het dorp, wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Belangrijkste opmerkingen die gemaakt zijn: het Witte Kerkje moet blijven, als plek om te bezinnen, te rouwen en te trouwen. Op het vlak van omzien naar de medemens, kunnen we (blijven) samenwerken met het Dorpshuis, Voedselbank ​​​​​en Carnavalsvereniging.

Wij zijn blij dat zo'n 25 mensen , onder wie 2 vaste zomergasten uit België, de moeite namen om met ons mee te denken.

De werkgroep (Loes, Lies en Catrien) zal de opbrengst deze zomer verder uitwerken in een concept plan, waarmee we via de kerkenraad, dit najaar weer terugkomen bij u.

terug