maandag 29 mei 2023

Informatiebijeenkomst jaarrekening kerk

Datum: 
 maandag 29 mei 2023
Tijdstip: 
 19:00  - 20:00
Locatie: 
 Leerkamer Gasselte

Hallo leden van de Protestantse Gemeente te Gasselte. De 2022 (concept) jaarrekening is gereed en behandeld door het College van Kerkrentmeesters.
Alvorens goedkeuring te vragen van de Kerkenraad en Classicale College voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) is er gelegenheid om hier kennis van te nemen inclusief een vraag en antwoord sessie tijdens eerstvolgende College van KRM vergadering. Leden zijn van harte welkom.

Met Vriendelijke Groeten,
Namens College van KRM.
De Penningmeester.

terug