Verbinding Verbinding
Vijf keer per jaar verschijnt het blad Verbinding, het Contactorgaan van de Protestantse Gemeente te Gasselte. Dit blad, een uitgave van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje, wordt huis-aan-huis bezorgd in Gasselte, in Kostvlies en een aantal wijken in de omgeving van het dorp, tenzij men een nee-nee-sticker heeft. Woont u buiten deze dorpen, maar wilt u wel graag Verbinding ontvangen? Dat kan! Neemt u dan contact op met de redactie: lammiewilkens@planet.nl. Tegen een kleine vergoeding krijgt u dan Verbinding per post of per e-mail.. In de kerk ligt meestal ook wel een aantal exemplaren van Verbinding om mee te nemen.


Kopij voor Verbinding kan, per e-mail, worden gestuurd naar de eindredacteur: mevrouw Lammie Wilkens,
U kunt de laatste 5 nummers hieronder downloaden. Wilt u informatie uit een ouder nummer, dan kunt u ook contact opnemen met de eindredacteur. Redactie
Functie Naam Telefoon E-mail
Eindredactie Mevr. L. Wilkens 0599-564206 lammiewilkens@planet.nl
Redactie Mevr. E. Tamminga 06-50613876 elsketamminga@ziggo.nl
Redactie Dhr. G. Berkhof 0599-564723 scribaat@kerk-gasselte.nl
Redactie Mevr. L. Vreugdenhil 0599-564107 e.l.vreugdenhil@planet.nl
Vormgeving en Druk Grafisch Goed 0599-565331 info@grafischgoedgasselte.nl
terug