Bericht uit de kerkenraad Bericht uit de kerkenraad

Van de kerkenraad


Op paasmorgen is de nieuwe paaskaars de kerk ingedragen. Het lijkt een herstart van het kerkelijk jaar, immers het jaar 2022 staat vermeld op die kaars, maar het kerkelijk jaar begint met de Advent, rond 1 december. Verwarrend, en dat is Pasen toch al! Ondertussen zijn we op weg naar Pinksteren en vanaf Hemelvaartsdag (26 mei) vieren we het Feest van de Geest. En dan is het afgelopen met de kerkelijke feesten: zomer en wellicht vakantie.
In de afgelopen maanden hebben we geprobeerd de draad weer op te pakken na alle beperkingen
vanwege de corona-epidemie. Even nog werden we opgeschrikt door een uitbraak van het virus bij een
groep kerkgangers en ook bij leden van de cantorij. Gelukkig ging het om wat we ‘de milde vorm’ van corona noemen.
Onze dominee is een paar weken afwezig geweest om te herstellen van een ingreep op de afdeling
kno van het Erasmus MC in Rotterdam. In diezelfde periode had ze haar vakantie gepland … Zo liep zij de kerkenraadsvergadering van mei mis en ze was eveneens afwezig bij wat haar eerste kranslegging tijdens de dodenherdenking van 4 mei in Gasselternijveen zou zijn. Diaken Jan Tolsma heeft haar vervangen en samen met de heer H.J. Dijkstra, voorzitter van de kerkenraad van onze buurgemeente, de bloemen bij het monument gelegd.

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne drukt zwaar op de stemming van velen van ons. Tegelijkertijd willen we wat doen. Op 11 april is er, op initiatief van het gemeentebestuur van Aa en Hunze, een eerste overleg geweest met alle kerken uit de gemeente. Opvang van vluchtelingen is een onbekend fenomeen met veel haken en ogen. Gelukkig is Vluchtelingenwerk, met kennis van zaken, aanwezig op de locatie Papenvoort. In Gasselte worden op een paar adressen Oekraïners opgevangen. En in onze leerkamer worden lessen Nederlands gegeven. Het is nog onduidelijk wat we als kerkgemeenschap kunnen doen. 

Gemeenteavond

Op dinsdag 31 mei is er de gemeenteavond. Het thema ‘Duurzaamheid’ komt opnieuw aan de orde. Ook staan er enkele huishoudelijke zaken op het programma, waaronder fi nanciële. 
De kerkenraad heeft voor zijn vergadering van dinsdag 3 mei de classispredikant ds. Jan Hommes uitgenodigd. Wij hebben dat gedaan omdat er twee zaken aan de orde waren die ook voor hem interessant zijn. Hij treedt immers op als inspirator en aanjager van het gesprek in de kerken, hij vertegenwoordigt de classis bij andere kerkgenootschappen; overheden, maatschappelijke organisaties en de media in zijn werkgebied Groningen en Drenthe. Zo was er de indringende brief van een gemeentelid aan de raad, die de vraag stelt hoe de landelijke PKN
handen en voeten wil/kan geven aan de ‘praktische uitvoering van wat er in de zondagse erediensten
wordt uitgedragen en beleden’. Ongerustheid Ook is er ongerustheid bij de raad over de toenemende invloed en bemoeizucht van de landelijke PKN, via de Dienstenorganisatie, die het functioneren van de plaatselijke kerken, ook dat van het Witte Kerkje, danig verstoort, met name wat de kerkelijke financiën aangaat. Wij hebben de indruk dat naar aanleiding van dit gesprek, dat prettig verliep, ds. Jan Hommes zijn netwerk zal informeren en activeren.

Op dinsdag 26 april was het feest in de kerk. De burgemeester van Aa en Hunze, de heer A.W. Hiemstra, verraste Henk van den Brink met een koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kijk voor de foto's onder Nieuws

Laten we in deze beangstigende tijd ook oog en oor hebben voor wat de Geest vermag: het programma van het Feest van de Geest biedt de kans ons in vuur en vlam te zetten.
Ik wens u een mooie zomer en hoop u te zien bij al die activiteiten in en rondom ons Witte Kerkje.
Namens de kerkenraad,
Gerrit Berkhoff, scriba

Lees hier de Pinksterbrief van de Classis, geschreven door ds Hommes.
terug