Uitvaart Uitvaart
Het luiden van de kerkklok
Veel mensen stellen het op prijs, dat hun dierbare na het overlijden wordt ‘verluid.’ U kunt deze wens voor inwoners van Gasselte doorgeven aan de uitvaartverzorging. Deze neemt vervolgens contact op met de Protestantse Gemeente van Gasselte waarna de klok de volgende morgen om negen uur wordt geluid. Luister hier naar het luiden.
Wanneer u dit niet via de uitvaartverzorging wilt regelen, kunt u zelf contact opnemen met mevrouw L. Wilkens, tel. 0599-564206.Strooiveld
In 1995 verleende de toenmalige gemeente Gasselte toestemming om aan de noordkant asverstrooiingen te laten plaatsvinden. Van deze mogelijkheid wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Vooral na het moment waarop in 2008 een passend gedenkteken is geplaatst .Daarop worden de namen vermeld van hen die verstrooid zijn.

Nabestaanden die geen gebruik willen maken van het strooiveld bij een crematorium, geen urn willen plaatsen in de urnenmuur op de begraafplaats of die daar laten begraven, hebben hierdoor de mogelijkheid de as te verstrooien in de omgeving waarmee de overledene een band had. Een specifieke binding met het Witte Kerkje is niet noodzakelijk. Deze mogelijkheid is een dienst aan de gemeenschap en herstelt daardoor  gedeeltelijk de oorspronkelijke functie van het kerkhof.

Op het bovengenoemde gedenkteken is sinds kort geen plaats meer voor nieuwe naamsvermeldingen.  Alle ruimte daarvoor al is benut of gereserveerd voor verwanten van hen die reeds verstrooid zijn
Er is een tweede gedenkteken in de maak dat naar verwachting half juni 2022 in gebruik genomen zal worden.

Meer informatie over de gang van zaken en de kosten: Jan Vermeer, telefoon: 0592-263525, mailadres: janvermeer@farlake.net

Informatie over het oude kerkhof rond de kerk s te vinden onder Kerkhof
terug