Predikant Predikant
Ds. L. (Loes) Roersma is op 29 november 2020 bevestigd als (parttime-) predikant van de protestantse gemeente te Gasselte. Haar adres is Lutkenend 2 (De Weem), 9462 PN Gasselte en aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag; ze is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-11232923.
Haar e-mailadres is: predikant(at)kerk-gasselte.nl

Mocht u bij dringende gevallen een beroep willen doen op een predikant, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad of met de scriba, de heer G.A. Berkhoff, tel. (0599)-564723, e-mail: scribaat(at)kerk-gasselte.nl.
 
terug