zondag 19 februari 2023

Egbert Meijers treedt op in het Witte Kerkje

Prijs: 
 vrije gift

We kijken terug op een zeer geslaagde middag, die 19e februari in het Witte Kerkje. De opkomst was goed en de kerk gevuld met mensen uit Gasselte en verre omstreken, van Winterswijk tot Rusland toe.

Het saxofoonkwartet van de Harmonie Gasselte zorgde voor een sfeervolle binnenkomst. Na het welkomstwoord, door Liesbeth Stolker namens de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje, volgden twee prachtige muziekstukken door de saxofonisten Hilde Steenbergen, Lars Nieborg, Reinder Pepping en Eric Seggers. Daarna begon Egbert Meijers aan zijn inleiding. Hij nam ons mee naar de jaren van zijn jeugd op de boerderij in Grolloo en vertelde welke rol het geloof en de kerk speelden in het dorp en het gezin: ‘Koeien gingen voor de kerk’. Hij vertelde daar zo beeldend over dat je het bijna voor je kon zien. De ouderen onder de aanwezigen hebben zich daar vast in kunnen herkennen.

Het saxofoonkwartet liet ons halverwege opnieuw genieten van hun mooie klanken. Daarna ging Egbert verder met zijn inleiding, nu meer toegespitst op de titel, ‘Geloven in geluk en verbinding’. Diepe filosofische gedachten over de tijd waarin wij leven en het maken van keuzes, wisselden elkaar af. Egbert wist de aandacht goed vast te houden. Tenslotte was de beurt weer aan het saxofoonkwartet.


Na afloop volgde een gezellig samenzijn bij een kopje koffie of thee. Bij de uitgang werden de giften verzameld. De opbrengst van deze middag is, na aftrek van kosten, het mooie bedrag van € 274,00 bestemd voor herstel en reinigen van de buitenmuur van het Witte Kerkje.

Veel mensen hebben hun waardering uitgesproken voor deze middag. De combinatie van inleiding met muziek werkte goed. Ook werden verzoeken gedaan voor vergelijkbare of andere activiteiten in het Witte Kerkje. Duidelijk is in ieder geval dat deze middag een aftrap is naar meer.

Vanaf deze plaats, namens stichting Vrienden van het Witte Kerkje, nogmaals dank aan alle mensen die van deze middag een succes hebben gemaakt. Egbert voor zijn inspirerende woorden, het saxofoonkwartet van de Harmonie Gasselte voor hun enthousiaste inzet en de aanwezigen voor hun komst.

Meer lezen over Egbert Meijers, klik dan op bijgevoegd document.

terug